Aktualność

13
listopada 2019

 

Deklarację współpracy klimatycznej polskich miast i gmin podpisali samorządowcy podczas ósmego kongresu Smart Metropolia odbywającego się w Gdańsku 7-8 listopada 2019 r. Ten pakt Klimatycznej Koalicji daje wyraz aktywnego uczestnictwa w redukcji emisji dwutlenku węgla oraz odchodzenia od paliw kopalnych.

 

Poprzez podpisanie deklaracji samorządowcy zobowiązali się do przyspieszenia działań na rzecz ochrony środowiska wprowadzając rewizję i aktualizację miejskich polityk publicznych oraz wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej, a także planów adaptacji do zmian klimatu. Zaapelowali również do rządu o wypracowanie odpowiednich rozwiązań w kraju i zapewnienia finansowania, które umożliwi spełnienie celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej.

 

Dokument sygnowali włodarze z wielu miast Polski m.in. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, prezydent Kielc Bogdan Wenta, Katarzyna Kierzek-Koperska – zastępca prezydenta Poznania czy prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Z ramienia Gdyni deklarację podpisał prezydent Wojciech Szczurek.

 

– W ramach dyskusji na kongresie Smart Metropolia w tym roku w sposób szczególny skupiamy się na jakości klimatu, ale też chcemy bardzo jasno deklarować to, co mieści się w politykach miejskich i jak ważną rolę ma ekologia w kształtowaniu nowoczesnej jakości życia w polskich miastach. Mamy za sobą wiele lat dobrych doświadczeń, bo to przede wszystkim dzięki samorządowi udało się wprowadzić wiele zmian na rzecz środowiska. To działania zarówno małych gmin, jak i wielkich polskich miast. Dzisiaj chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami i na podstawie dobrych praktyk jeszcze zwiększyć zakres tych działań, podkreślić ich znaczenie oraz budować świadomość mieszkańców. Chcemy też zachęcić polski rząd do współdziałania w tym zakresie, bo mądrą polityka państwa i aktywność samorządów, to klucz do sukcesu, jakim może być zbudowanie w Polsce koalicji, która poprawi jakość środowiska – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

 

Smart Metropolia jest największą w Polsce coroczną debatą poświęconą zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych. To także forum dialogu samorządowców, a także przedstawicieli administracji rządowej i europejskiej oraz świata nauki i biznesu.

 

Hasło przewodnie tegorocznej edycji kongresu brzmiało „Klimat dla metropolii. Metropolie dla klimatu”. Uczestnicy kongresu zastanawiali się jaki będzie klimat dla miast i gmin po 2020 r. Omawiali najnowsze plany Komisji Europejskiej wobec miast i regionów oraz ciekawe przykłady współpracy gmin i powiatów europejskich metropolii.